Undervalg +

Hjem / Våre tjenester / Reparere tenner / Kroner / Når tannen er for kort - Hva gjør vi?

Når tannen er for kort - Hva gjør vi?

Tradisjonell stift og krone eller limt keram
Stift og krone restituerer kort tann

Når mye av din egen tannkrone er borte, er en ny krone ofte den beste behandlingen hvis du vii beholde tannen.

Men noen ganger mangler det så mye av tannen at det ikke engang går an å feste en tradisjonell krone til roten. Da kan man forlenge tannen med en stift, som settes fast i rotkanalen.

Stiften vil stikke opp slik at vi kan lage en ny krone over den. For å kunne lage en stift, må pulpa med tannerven og blodkarene først tas bort, for ellers vil roten bli infisert. 


Pulpa er borte og tannen er rotfylt. Stiften er sementert fast og nå gjenstår kronen. All behandling er helt og holdent smertefritt.


Kronen sitter på plass og tannen er fin og fungerer igjen. En krone med en stift sitter svært bra fast og holder lenge. Men en overbelastning rammer ofte roten, noe som kan føre til at hele tannen må tas bort.


Limt krone - ny teknikk
Siden midten av 80-tallet har vi kunnet lime (laminere) fast en
keramisk krone på en tann. Limingen innebærer noen fordeler:

Vi behøver vanligvis ikke å rotfylle tannen.
De fleste mennesker må rotfylle en eller flere tenner i løpet av sitt liv pga skader og infeksjoner. Jo lengre man kan vente med å rotfylle, desto bedre er det. En levende, vital tann er alltid bedre enn en som er rotfylt og død. Tross dette kan en rotfylt tann fungere svært lenge.

Belastningen på roten vil avta.
En stift som settes fast i roten, kan forårsake små sprekkdannelser. 


Den korte tannen slipes lett. Med denne teknikken forsøker man å spare pulpa


Den laminerte kronen sitter på plass. En overbelastning vil trolig ramme den nye kronen. Det lar seg ofte gjøre å lage en ny limt krone eller stift som vist over. 


Tannen er for kort til å kunne feste en tradisjonell krone. Det finnes to alternativer om man ønsker å beholde tannen


Hvilken krone holder lengst?

Ja, Spørsmålet er bra, men det er ikke så enkelt å gi et raskt svar på. I behandlingssammenheng må tannlegene være forsiktige  med nye teknikker. Vitenskap og erfaring må være omfattende før en behandlingstype kan anses som allment akseptert og dermed sikker for pasienten. Vi har lang erfaring og mye vitenskapelig kunnskap bak oss nar det gjelder behandlingen med rotfylling og stift.

Fram til nå har det heller ikke vært noen bra altemativer. Behandlingen med å lime kronen til tannroten har mange tannleger positiv erfaring med, men det kommer til å ta flere år før vitenskapen med sikkerhet kan bekrefte at de har rett. Vi vet at tannen med stift holder bra og lenge, men også at det med tiden ofte dannes sprekker nede i roten. Ved en overbelastning sprekker (frakturerer) derfor ofte roten.

Da kan man ikke Ienger redde tannen, og den må fjemes.


Erfaring og logikk
Erfaringen og logikken bak den nye behandlingen med limt krone sier oss at en overbelastning ikke rammer roten, men at kronen i stedet kan komme til å løsne eller gå i stykker. Da kan vi enten lage en ny tilsvarende krone eller bruke den eldre, mer utprøvde teknikken med rotfylling og stift.

Hvis tannlegen derimot setter en stift ned i roten, kan man sjeldent gjenta behandlingen om roten skades. Det kan således innbære at den modeme Iimte kronen løsner raskere enn ved den gamle teknikken med en stift. Men ved bruk av den limte kronen kan tannens levetid bli lengre.
I fremtiden vii vi være sikrere, men nå får din tannleges erfaring og din egen oppfatning bestemme hvilken behandling tannen din skal ta.

Korte, nedslitte men vitale tenner kan forlenges
med en stift, men da må tennene rotfylles først.
 


Her limte tannlegen fast keramiske kroner.
Tennene er ikke rotfyllt.
 
1 av 2
        Neste >>
loader