Fyll ut skjemaet nedenfor eller ring: 22 35 25 05

Navn:
 
Telefon:
 
E-post:
   
Melding:
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
Undervalg +
Hjem / Team Svendsrud / Behandlingsfilosofi

Behandlingsfilosofi

Primum est non nocere
Om vi kort skal sammenfatte vår behandlingsfilsofi kan det gjøres med det latinske uttrykket ”Primum est non nocere ”. Dette betyr “Det viktigste er å ikke skade” og er kanskje en av de viktigste prinsippene både innen moderne odontologi (læren om tenner og munnhule) og i medisin. Alle de materialer vi i dag har til rådighet for å erstatte tapt tannvev vil aldri være noe annet enn en form for proteser, dvs kunstige erstatninger for kroppens eget vev. Selv om utviklingen har kommet langt innen nye behandlingsteknikker og materialer, vil det aldri komme noe materiale som er bedre enn kroppens eget vev. Det viktigste er derfor å bevare så mye som mulig av den egne tannsubstansen når tenner skal repareres.

Et eksempel på en behandling som krever at store deler av den friske delen av tannen fjernes er amalgam. At man boret bort mye mer av tannen enn det vi ville gjort i dag har ført til at svært mange tenner er svekket og etter hvert knekker som følge av langvarig belastning på de tynne gjenværende tannveggene.

Pasientinformasjon
Et annet viktig prinsipp i vår behandling er at pasienten alltid skal informeres om de ulike behandlingsalternativer med kostnader, risiko og prognose for hvert alternativ. Dette er noe alle norske tannleger er pålagt gjennom pasientrettighetsloven. At tannlegen bestemmer hva som skal gjøres uten at pasienten tas med på råd er altså ikke riktig. Ingen behandlinger er evigvarende og for å unngå skuffelser og klagesaker er det også viktig at pasienten er informert om hvilke resultater som er realistisk i forbindelse med en behandling.
loader