Fyll ut skjemaet nedenfor eller ring: 22 35 25 05

Navn:
 
Telefon:
 
E-post:
   
Melding:
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
Undervalg +
Hjem / Team Svendsrud / Hvordan finne en tannlege du kan stole på?

Hvordan finne en god tannlege?

Om å finne den rette tannlegen

Det er ikke så lenge siden det å gå til tannlegen var ensbetydende med å gape opp og la tannlegen gjøre det han eller hun fant nødvendig uten at du som pasient fikk vite noe om hva som ble gjort eller hvorfor. Fortsatt er nok ikke dette uvanlig hos norske tannleger noe flere undersøkelser i media har avdekket, men som pasient har du krav på å få vite hvilke funn tannlegen har gjort ved undersøkelse av tennene og munnhulen din, hvilke behandlingsalternativer som finnes og hvilke kostnader dette vil medføre. Her kan du lese mer om riktig behandling.

Du har også krav på å få vite hvilken holdbarhet tannlegen forventer behandlingen har og hvilke biologiske komplikasjoner behandlingen evnt innebærer. Flere studier viser at tannlegens dyktighet og evne til å velge riktig behandling for deg, er svært avgjørende for din tannhelse. Ta deg derfor god tid før du bestemmer hvem du skal samarbeide med om din tannhelse.

Om du skal gjennomgå en større tannbehandling er det alltid lurt å få en vurdering hos andre tannleger før du bestemmer deg for hva som er best for deg. Det er ikke uvanlig at tannleger har ulike meninger om hva som er riktig behandling. Hvis du er nyinnflyttet til byen kan det være lurt å f.eks lese på tannlegers internettsider om deres behandlingsfilosofi.

Hvordan kan du så vite om tannlegen du til slutt finner er den rette for deg? Egentlig vet du ikke det før mange år senere, men det er visse ting du bør legge merke til så tidlig som mulig:

1. Tannlegen bør ha en tannpleier knyttet til tannlegepraksisen. All forskning viser at det er bedre å forebygge skader enn å vente til skader har oppstått. Det er få tannleger som klarer å følge opp den forebyggende behandlingen like godt som en tannpleier er i stand til. Det er også viktig at tannlegen og tannpleieren kommuniserer godt om din tannhelse.

2. Legg merke til hvordan forholdet mellom tannhelsesekretær og tannlege er. Du bør føle at de har det bra sammen og at det er en god stemning på tannklinikken. Dårlig kommunikasjon mellom de som jobber der lover ikke bra for de resultater som produseres.

3. Ikke vær urolig om du blir henvist til en spesialist eller annen tannlege. Dette betyr at tannlegen du har valgt ønsker det beste for deg. Han eller hun vet at det finnes andre tannleger som kan utføre enkelte arbeider bedre enn tannlegen kan. Det kan være at det koster noe mer, men kvaliteten på det som blir gjort er langt høyere og det er mindre risiko for komplikasjoner i ettertid.

4. Om tannlegen dokumenterer mer enn det du er vant til fra andre tannleger som f.eks å ta mange kliniske bilder, tar avtrykk for å lage gipsmodeller av tennene dine, spør deg mange spørsmål om din tidligere tannhistorie eller dine tanker om din egen tannhelse; Ikke bli urolig! Det betyr bare at tannlegen er svært opptatt av at den tannbehandling du får skal være så optimal som mulig med best mulig holdbarhet.

Spørsmål du bør stille til tannlegen i forbindelse med et behandlingsforslag:
1. Hva slags erfaring har du med denne type behandling som du foreslår? Hvilken holdbarhet kan jeg forvente når behandlingen utføres av deg?

2. Hvilke negative konsekvenser kan behandlingen få for meg?

3. Om det er en estetisk behandling som skal utføres; hvordan vil dette se ut om 10 eller 20 år?

4. Om tannkjøttet trekker seg tilbake etter behandling med f.eks en krone i et estetisk viktig område i munnen, vil det området som tidligere var dekket av tannkjøtt, se mørkt ut?

5. Er det fare for at pulpa (nerven) i tannen skades av behandlingen? Hvilke konsekvenser vil dette få for fremtiden til tannen?

6. Om du mangler tenner: Spør tannlegen om hvilke alternativer som finnes og langtidsprognosen for behandlingen som f.eks kjeveortopedi, implantat, tradisjonell bro, etsebro eller ingen behandling i det hele tatt. Om det er barn som har mistet en eller flere tenner: Ikke aksepter automatisk at ”det er bare å vente til barnet blir over 18 så kan det settes inn implantater”. Det finnes andre alternativer som også bør vurderes som f.eks autotransplantasjon. Implantater er en mulighet, men ikke den eneste!

Kommunikasjon
Kommunikasjon med tannhelsepersonalet er svært viktig for at du skal føle deg trygg og få en behandling som sikrer deg en god tannhelse. En viktig del av kommunikasjonen er at tannlegen lytter til det du har å si. Om du føler at du ikke blir lyttet til så gi beskjed om dette. Om dette ikke hjelper er kanskje ikke dette den rette tannlegen for deg.

På internett vil du finne mange forlokkende tilbud om bl.a tannhelsereiser til utlandet. Husk at de samme rådene som er nevnt over, gjelder også her og at man aldri kan bore eller reparere seg til en god tannhelse. All behandling som utføres krever vedlikehold i ettertid. Det er viktig å huske at selv om en behandling i utgangspunktet kan være billig på kort sikt, kan dette bli dyrt på lengre sikt om kvaliteten på behandlingen ikke er bra. Husk også at det finnes eksempler på at det har vært utført langt mer behandling enn det som har vært nødvendig ved slike tannreiser. (Dette kan dessverre også forekomme hos norske tannleger.) Det er derfor viktig å være kritisk til den foreslåtte behandling og be om å få skriftlig både begrunnelse for behandling av den enkelte tann samt hvilken behandling som er foreslått og hvilke konsekvenser dette vil medføre. Be også om å se de langtidsresultater klinikken har med den foreslåtte behandling.

En god tannhelse får du ved jevnlige besøk hos tannpleier og tannlege som har et fokus på å forebygge fremfor å vente til skader har skjedd. Om behandling skal utføres er det viktig at dette gjøres med så lite skade på resttannen som mulig og av en tannlege som har god dokumentasjon på at han/hun har gode resultater å vise til når det gjelder den aktuelle behandling.

Lykke til med valg av tannlege!
loader