Undervalg +
Hjem / Om oss / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Tannlege Erik Svendsrud AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Erik Svendsrud, Tannlege Erik Svendsrud AS. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: Vogts gate 46, 0477 Oslo

E-post: post@eriksvendsrud.no

Telefon: 22 35 25 05

Organisasjonsnr.: 987 932 422

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å [opprette journal i vårt elektroniske journalsystem). Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

 2.  Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
 
 • Opus Dental
  Innsamlingsgrunnlag: elektronisk journalsystem for tannklinikker
  Type opplysninger: inneholder kontaktinformasjon og nødvendig informasjon for pasientbehandling

 • IAS ClearSmile Laboratory, UK
  Innsamlingsgrunnlag: ortodontisk laboratorium
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for produksjon av ortodontiske løsninger, personnavn

 • Dentalforum
  Innsamlingsgrunnlag: tannteknisk laboratorium
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for produksjon av tanntekniske arbeider, personnavn

 • Oslo Kjeveortopedi
  Innsamlingsgrunnlag: spesialister innen kjeveortopedi
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for gjennomføring av behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

 • Oralkirurgisk klinikk AS
  Innsamlingsgrunnlag: spesialister innen oralkirurgi og implantater
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for gjennomføring av behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

 • Festningen tannklinikk og endodontisenter
  Innsamlingsgrunnlag: spesialister innen rotfyllinger, tannimplantatbehandling og fjerning av visdomstenner
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for gjennomføring av behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

 • Oslo Endodentisenter AS
  Innsamlingsgrunnlag: spesialister innen endodonti (rotfylling)
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for gjennomføring av behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

 • Cosmodent AB, Sverige
  Innsamlingsgrunnlag: Spesialister innen kosmetisk og estetisk tannbehandling
  Type opplysninger: nødvendig tannteknisk informasjon for gjennomføring av behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

 • NXT/A2N
  Innsamlingsgrunnlag: reklame og digitalbyrå som utarbeider tannklinikkens hjemmeside
  Type opplysninger: foto som illustrerer tanntekniske behandlingsresultater, informasjonssøk

 • Helfo
  Innsamlingsgrunnlag: økonomisk stønad fra den norske folketrygden til tannbehandling
  Type opplysninger: type behandling, personopplysninger som navn, adresse og fødelsdato

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid 

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
    
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


6. Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.
loader